fbpx

Формуляр за записване за учебната 2023/2024 година

Записването на новите ученици в Българското съботно-неделно училище към Академия за иновативно образование „Здравей”-Скопие става с попълване на формуляра по-долу, в който трябва да ни изпратите информации за ученика, както и телефон и електронен адрес, на който можем да се свържем с Вас.

След това нашият екип ще насрочи интервю с родителя и ученика, за да установим входното ниво на ученика и в кой клас трябва да бъде записан.

Предметите и програмата, по която работим, са одобрени от МОН и са валидни за българските съботно-неделни училища в чужбина. Присъствието на учениците в уговорените часове е задължително за получаване на свидетелство за завършен клас.

Молим родителите на всички ученици, които вече са посещавали нашето училище през учебната 2022/2023 година, да се свържат с нас, за да потвърдят присъствието на техните деца и през тази учебна година.

Учебната 2023/2024 година започва на 2 септември 2023 (събота) в 10 часа в класните стаи на училището на бул.11-ти Октомври 38/3 в Скопие.