fbpx

КНИЖЕВЕН КЛУБ со Проф. д-р Снежана Мирасчиева

ИНТЕРАКТИВНО ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ ЗА НАСТАВНИЦИ на 12.04.2023 на тема „Работа со надарените и талентираните ученици во сите нивоа на воспитно-образовниот процес“ како дел од Писателско-читателскиот клуб.

Предавањето беше проследено од над 50 наставници од основното образование од целата држава.

*Презвемањето и користењето на овие материјали е само со согласност на носителот на проектот „Творилница“ -НВО„Здравеј“, Скопје.