fbpx

Писателско-читателски клуб со Ксенија Маказлиева Трајчева

Првата средба на Писателско-читателскиот клуб се одржа на 27.03. онлајн под менторството на Ксенија Маказлиева Трајчева – писател за деца и. Уредник на списанија и книги за деца.
Најавени беа и темите на овогодишната Творилница:

НАСИЛСТВО И БУЛИНГ
МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ  – ЧЕКОР НАПРЕД ВО ПОЗИТИВНИ   ОПШТЕСТЕНИ ПРОМЕНИ
МОЕТО УЧИЛИШТЕ НА 21 ВЕК, НАСТАВНИК И УЧЕНИК…
ЕКОЛОГИЈАТА – БИЛЕТ ЗА ИДНИНАТА
ЉУБОВТА КАКО УНИВЕРЗАЛЕН ПОИМ И ВРЕДНОСТ НА ЧОВЕШТВОТО
СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА СОВРЕМЕНИОТ ЧОВЕК
ЧИТАЊЕТО  – КОЛКУ САКАМЕ ДА ЧИТАМЕ? ЗОШТО?  ПЕЧАТЕНИ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗДАНИЈА?

*Презвемањето и користењето на овие материјали е само со согласност на носителот на проектот „Творилница“ -НВО„Здравеј“, Скопје.