fbpx

Oбучение за учители на тема „Овладяване на български език в условия на билингвизъм“

В сградата на Български културно-информационен център Скопие на 27 и 28 февруари 2024 се проведе обучение за учители на тема „Овладяване на български език в условия на билингвизъм“. За успешно усвояване на българския език, особено децата билингви, трябва да имат добър езиков пример – учител, който играе централна роля за тяхно езиково развитие. Обучението проведе проф. Румяна Танкова от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а участваха представители от Българското съботно-неделно училище „Здравей“ от Скопие и от българските училища Гимназия „Св. Кирил и Методий“,Цариброд и ОУ „Христо Ботев“, Димитровград от Сърбия.

Обучението за учителите е насочено към учителите, които осигуряват речевото развитие на учениците, децата да разбират какво им преподават учителите, за да може да има реален учебен процес и успешно усвояване на българския език.