fbpx

Посета на ТВ ВИС Струмица от Музичкиот клуб

Дел од посетата на ТВ Вис Струмица од страна на учесниците во Музичкиот клуб од ООУ Сандо Масев Струмица на 05.06.2023.
Се запознавме со просториите и вработените во телевизијата и ги снимивме нашите песни.