fbpx

Творилница во посета на актерката Танкица Стојанова

На 02.06.2023 ја посетивме актерката Танкица Стојанова на нејзиното работно место во Струмичкиот театар.Таа ни откри некои техники и актерски тајни за поголема концентрација при јавен настап и како да ја надминеме тремата при изведба пред публика.
ООУ ,, Видое Подгорец “ Струмица.
Одд.наставник Соња Цицимова