fbpx

Летни работилници за деца

През май започваме с „Творилница“ – проект за насърчаване на детската креативност

С наближаването на лятната ваканция все повече родители са загрижени как децата им ще прекарат следващите месеци. Нашите деца имат все по-малки възможности да развиват своята креативност в различни посоки в ситуация на пандемия, да имат пряк достъп до традиционните начини за изразяване, а същевременно да развиват фина моторика, критично мислене и въображение.

Творилница
Проектът „Творилница“ е предложението на академия „Здравей“, Скопие чрез работилници за занаяти и изкуства, по примера на читалищата в България, да се развиват креативните умения на деца и младежи от 7 до 18 години.

Много хора предполагат, че способността за гледаш различно на познатите неща и да намираш нови решения за познатите задачи и проблеми е вроден талант. Но всъщност креативността е умение, a родителите и учителите могат помогнат на децата в неговото развитие. Тя не е ограничена до музикално или артистично изразяване.

Креативността е основно умение в науката, математиката, както и в социалната и емоционалната интелигентност. Креативните хора са по-гъвкави и по-добри в решаването на проблеми, което ги прави по-адаптивни към технилогични нововъведения и промени, както и във възползването от нови възможности.

Днес в дигиталното време, в което живеем и ситуацията на пандемия, периоди на изолация и дистанционно обучение, детството се промени драстично. Децата са постоянно засипани от безкраен поток на много често неподходящи за тяхната възраст герои, образи и истории. Вече няма нужда са си представят, че са рицари и принцеси, че пръчката е меч в измислена история или че табакерата на дядо може да се превърне в джобно кино. Могат да си играят с костюм на Супермен и вече създаден сюжет на историята.

Проектът на „Здравей“ е подтикнат от многобройните примери на млади таланти от България и Северна Македония и техните постижения в чужбина. Богатото културно многообразие и традициите в Македония предоставят прекрасна възможност за прилагане на най-добрите европейски практики в развитието на творческите и музикалните способности на децата.

Творилница“ е мястото, където нашите деца могат да се запознаят с някои уникални изкуства, но и да се научат да четат по-бързо, да се изразяват по-добре, да открият нови таланти в себе си и да завържат много нови приятелства.

Стремежът на учителите и специалистите, които се включиха в проекта „Творилница„, е да инвестират в творчески инициативи за изпреварващо образование и подготовка, свързани с интересите на нашите деца. Дейностите по проекта включват:

Създаване на детски клубове по изобразително изкуство:
 • живопис, графика, скулптура, изобразително изкуство
 • калиграфия, иконопис
 • графити и уличното изкуство като средство за социална комуникация.
Създаване клуб на читатели и писатели:
 • бързо четене;
 • бързо писане;
 • възпроизвеждане на текст от устна / писмена форма;
 • стенография;
 • създаване на оригинални текстове.
Създаване на музикално-театрална група:
 • сценични изкуства – детски хор, оркестър, театър;
 • музикално-сценична звукова среда;
 • сценично поведение и присъствие, импровизация;
 • запознаване с различни музикални стилове – например фолклор, опера, латино, рок, джаз и поп музика и др .;

В теоретичната част на обучението се включват информационни блокове за запознаване на децата с различните модули.

В практическата част се предлага система от групови и индивидуални работилници за работа и стимулиране на определените способности и интереси на децата. Организират се работилници, в които взимат участие специалисти в дадените области. Включени са упражнения за изпробване на различните видове изкуства, насърчаване на опита чрез игра и забавление, формиране на клубове, трупи както и насърчаване на индивидуалистите.

Проектът „Творилница„е финансиран от Българска помощ за възстановяване и развитие, предоставен от българското Министерство на външните работи. Реализира се от неправителствената организация Гражданско сдружение „Здравей“, Скопие в периода май-септември 2021 година.

Добре дошли са всички деца на възраст от 7 до 18 години. Занятията ще бъдат на български или на македонски език в зависимост от преподавателите.

Регистрацията за участие в дейностите в рамките на проекта „Творилница“ се извършва чрез имейл адрес: proekti@bgschool.mk . На същия имейл адрес можете да зададете вашите въпроси, свързани с дейностите, които ще се извършват в рамките на проекта.