fbpx

Ден на Земята

22 април 2020- Ден на планетата Земя

Вече 50 години всеки 22 април е посветен на нашия дом -планетата Земя. Отбелязваме Световния ден на Земята.

Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930г

по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Неговата работа за насърчаване на производството и износа на български плодове и зеленчуци води до организирането на празник в Народния театър, на който Василев произнася блестяща реч.

„Земята ни е прекрасна, земята ни е разнообразна, земята ни дава всичко, каквото може да даде на човечеството. Погледнете Балкана, погледнете Пирина с неговия еделвайс, погледнете към Варна, нейното крайбрежие, забележително в Европа, рядко по своята хубост, единствено, може би, в своите съчетания на условия, на климат, на красота, на плодове на земята; погледнете нашите равнини в Северна България, погледнете нашите равнини в Южна България, с нейните оризища, с нейните лозя, с нейните тютюни – погледнете долината на Места, сега пуста още, с камънаци, но която вече се залесява и с усилен темп ще се залесява; погледнете долината на Струма, която ни дава опиум, която ни дава великолепни плодове, която ще ни даде ранни домати; погледнете всичко туй и се попитайте: какво можем повече да искаме от провидението? Действително би било от наша страна нескромно, неприлично да искаме повече от небето! Ние трябва да искаме сами от себе си да направим тая земя по-привлекателна, по-културна, по-добре използувана.“
„България е частица от Европа и изпитва всички последици от световната стопанска и морална криза. Заедно с всички нации и редом със земеделските страни тя търси избавление от страшния кошмар. Всички усилия и всички средства, които подпомагат да се понася по-леко тежкото бедствие, трябва да се ценят. Но единственото общо и спасително решение за българската нация се намира в стопанските извори, които се крият в недрата на земята.“

Именно от този празник произлиза идеята за световен ден на Земята, която спечелва подкрепата на европейски лидери по това време и на председателя на Международния Земеделски Институт в Рим – Де Микелис. Предложен е 21 март, за да се задоволят изискванията на всички държави от Северното и Южното полукълбо. Първото честване на Деня на Земята е организирано в САЩ на 22 април и от 1990година този ден е приет за Световен ден на Земята.

Академия „Здравей“ като част от проекта „Бъдеще без пластмаса“ се включи в отбелязването на Деня на Земята с презентация и работилница.

Ето и нашата презентация

Както винаги учениците участваха със свои рисунки по темата.