fbpx

Начало на кандидат-студентската кампания в български държавни университети

Министерството на образованието и науката на Република Българи обявява началото на кандидатстудентската кампания за приемането на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, за студенти в български държавни висши училища.

Електронната платформа за кандидатстване (https://higher-edu.mon.bg/ap/home) е достъпна на интернет страницата на МОН и ще бъде отворена от 19 март 2021 г. за регистриране на кандидати, завършили средно образование. При регистрирането ще може да се прикачват документи за българския произход на кандидатите, които ще бъдат проверявани от Държавната агенция за българите в чужбина.

Приемането на кандидат-студентите ще се извършва въз основа на конкурсни изпити, които ще се проведат в платформата и ще включват:

  • общообразователен онлайн тест, съдържащ въпроси по български език, литература и история на България – за всички кандидати;
  • специализиран онлайн тест, съдържащ въпроси по биология и химия – за кандидатите за обучение по специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“;
  • специализирани изпити, организирани и провеждани в Република България от висшите училища по изкуства и спорт – за кандидатите за обучение по изкуства и спорт.

В периода 15 април – 30 май 2021 г. кандидат-студентите ще имат възможност да положат пробни общообразователни и специализирани онлайн тестове, като предварително се запознаят с регламента и техническите особености при попълването на тест в електронна среда.

Датите на кандидатстудентските изпити ще се определят с графика на кампанията.

През месец юни 2021 г. кандидатите, завършващите средно образование, следва да положат тестовете по конкурсните изпити, резултатите от които ще участват при балообразуването.

Кандидатите за образователно-квалификационна степен „магистър“, за образователна и научна степен „доктор“ и за следдипломна специализация ще могат да подават своите документи в електронната платформа след 01.06.2021 г.

Актуална информация за кандидатстудентската кампания ще бъде публикувана своевременно на сайта на МОН в рубриката „За българите зад граница“, „Обучение в България“ (https://www.mon.bg/bg/173).

За допълнителна информация: h.ivanova@mon.bg 

Датите на приемните изпити ще бъдат определени в графика на кампанията.

*Текстът е превзет от страницата на МОН. Академия „Здравей“ не носи отговорност за евентуални грешки.