fbpx

Отбелязване на Деня на независимостта на България

Днес, на 22 септември, в Българското съботно-неделно училище „Здравей“ в Скопие чествахме 113 години от обявяване на независимостта на България.

По повод националния празник на Република България в часа по български език и литература на трети клас гостуваше Директорката на Българския културно-информационен център В Скопие, г-жа Антония Велева.

„Аз съм българче“ рецитирано от Виктор Меламед

Културно-информационният център на Република България в Скопие е създаден на базата на Спогодба между правителствата на Република България и Република Северна Македония, подписана на 18.04.2003 г.

Културно-информационният център на Република България разполага с библиотека и читалня, салон за културни прояви, прожекция на филми и изложби.  


Приемното време за посетители на библиотека и читалня е всеки работен ден от 10 до 14 часа.