fbpx

КОНКУРСИ НА ДАБЧ – 2022 ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

БЪЛГАРИТЕ – ЕДИННИ, СВОБОДНИ, ДОСТОЙНИ

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването през 2022 г. на следните конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина:

 • Литературен конкурс „Стефан Гечев“ –  26-то издание;
 • Конкурс по рисуване „България в моите мечти“ –  21-то издание;
 • Конкурс по пеене „Любка Рондова“ –  13-то издание.

В конкурсите могат да участват деца и юноши от българските общности в чужбина от пред-училищна до 18-годишна възраст (ученици). Класиранията се извършват в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Предлагаме на бъдещите участници в тазгодишните конкурси:

 • да опишат с думи,
 • да нарисуват или
 • да изпеят песен

за  „Българите – единни, свободни, достойни“.

С акта на предоставяне на своите творби за участие във всеки от конкурсите, организирани от ДАБЧ, авторите се съгласяват техните произведения и изпълнения да бъдат безвъзмездно използвани от ДАБЧ за конкурсите и други прояви и политики на Агенцията (тематични постоянни или временни изложби, концерти, сборници, мултимедийни продукти и др. продукти), без търговска дейност, т.е. с идеална цел, и с изричното указване на името, възрастта на изготвяне и населеното място на съответния автор, за да се подкрепи таланта на младите сънародници от българските общности в чужбина и в името на разпространението на българската култура и духовност.   

Материалите се изпращат на следния електронен адрес на ДАБЧ:

aba@aba.government.bg  като в темата на ел. съобщение (т.нар. subject) бъде указан вида на конкурса (литературен; рисуване; пеене). 

или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria          

Крайният срок за получаване на материалите е 15 април 2022 г. ( За пощенските пратки важи датата на пощенското клеймо.) 

Оценяване: Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки отделен конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (за всеки конкурс), както и награждаването с безплатно участие в културно-образователни форуми, организирани от или с участието на ДАБЧ.

Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2022 г.         

Тържественото връчване на наградите по възможност ще бъде проведено през м. юли 2022 г.           

Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участника на тържеството или впоследствие от ДАБЧ, като:

 1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с координатора на съответния конкурс.
 2. ДАБЧ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месеца.

Приложение 1

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СТЕФАН ГЕЧЕВ” – 2022

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Двадесет и шесто  издание

През 2022 г. Държавната агенция за българите в чужбина обявява двадесет и шестото издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”. Конкурсът е предназначен за деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години (ученици).  Класирането се извършва в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г. В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с творби на следните теми:

 1. „Личността на будителя Паисий Хилендарски“
 2. „Защо езикът и родът са важни за всеки човек?”
 3. „Могъщата сила на Словото в „История славянобългарска“
 4. „Моята България“
 5. „Мъдростта и красотата в българските народни приказки“

Тематиката в конкурсните творби може да бъде посветена на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски – български народен будител, духовник и светия, автор на „История славянобългарска“. На 19 юни се навършват 300 години от рождението на Свети Паисий Хилендарски. Значимостта на епохалния труд „История славяноболгарская” за пробуждане на националното самосъзнание на българите през Възраждането прави Св. Паисий Хилендарски една от най-тачените фигури в родната история.

Желаещите могат да участват с произведения написани на български език: есе, разказ, приказка, съчинение, стихотворение, кратка проза или бял стих. Могат да направят презентация  по случай 300-годишнината от рождението на  Паисий Хилендарски или събитие, което ги вълнува, както и да направят буктрейлър на книга от български писател или българска народна приказка, която е от значение за младия човек, защото книгата допринася за духовното израстване на личността и е медиата,  без която не можем.

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора:

– лично и фамилно име

– навършени години

– учебен клас

– име и контактни данни на училището

– контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя

Творбите може да бъдат изпращани:

– по електронната поща до Лили Спасова – гл. експерт в Агенцията и координатор на литературния конкурс –  ел. адрес: l.spasova@aba.government.bg

–  по електронната поща на Агенцията: aba@aba.government.bg като прикачени файлове,

–  или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

Краен срок за изпращане на творбите – 15 април 2022 г.

За допълнителна информация: тел.: 00359 2 935 06 57

Лили Спасова – гл. експерт в Агенцията и координатор на литературния конкурс

Приложение 2

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „БЪЛГАРИЯ В МОИТЕ МЕЧТИ” – 2022

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Двадесет и първо издание

Държавната агенция за българите в чужбина организира за двадесети път конкурса за рисунка „България в моите мечти”.

По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 години (ученици), разпределени в три възрастови групи: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – от 15 до 18 г.

Желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 картини по следните теми:

 1. Магията на фолклора
 2. Великите българи
 3. Моят роден край
 4. България в утрешния ден 

Творбите могат да бъдат изработени на следните носители:

 1. хартиен носител – класически рисунки.
 • рисунките трябва да са с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, компютърна рисунка, колаж;
 • творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана избраната тема и данните за автора (име, възраст, населено място);
 1. електронен носител– компютърна творба. Изискванията за компютърната рисунка или колаж са следните:
 • рисунките могат да бъдат изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic,и др.);
 • копирани готови разработки от Интернет няма да бъдат оценявани и вземани предвид при награждаването;
 • да са нарисувани с инструментите за рисуване на графичните редактори;
 • финалният проект се предава заедно с папка „Използвани ресурси“ – фонове, модели, четки (т.н. архив);

Писмата с творбите трябва да съдържат следната информация за автора:

– лично и фамилно име

– навършени години

– учебен клас

– име и контактни данни на училището

– контактна информация – имейл и телефон на участника или родителя

Творбите може да бъдат изпращани:

–  като компютърни рисунки, изработени на графична програма по избор, по електронната поща до Пепи Тенчева – главен специалист и координатор на конкурса  –  ел. адрес: tencheva@aba.government.bg

–  по електронната поща на Агенцията: aba@aba.government.bg като прикачени файлове,

–  или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria

За допълнителна информация:  тел.: 00359 2 935 06 57

Пепи Тенчева – главен специалист и координатор на конкурса по рисуване

Приложение 3

КОНКУРС ПО ПЕЕНЕ „ЛЮБКА РОНДОВА” – 2022

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Тринадесето издание 

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването на дванадесетото  издание на детско-юношеския конкурс за български песни „Любка Рондова“ – 2022.

Съгласно регламента на конкурса, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 г. Участниците ще бъдат разпределени в три категории:

 1. Индивидуални изпълнители, които ще бъдат класирани в три възрастови групи: Първа група – до 10 г.; Втора група – от 11 до 14 г. и Трета група – от 15 до 18 г.
 2. Камерни групи – до 12 участника (дует; трио; квартет и т.н.);
 3. Ансамбли – над 12 участника.

Изпълненията през настоящата 2022 година могат да бъдат посветени на:

 • 150 години от рождението на Гоце Делчев,
 • преклонението пред красотата на Родината и величието на българския народ.

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 изпълнения на български песни от следните жанрове: патриотични и традиционни детски песни; естрадни и популярни песни; любими песни от телевизионния екран, както и автентични народни песни по следните теми: 

 1. Вечните родолюбиви български песни
 2. Вярвам в доброто бъдеще на България

Всички участници трябва да изпратят качествени видео-записи на техните изпълнения с размер на файла – до 5 минути, или да  предоставят линкове за достъп  до изпълненията им, както и могат да изпратят записи на техните изпълнения върху компакт дискове (DVD).

            Към записа е задължително да бъдат приложени следните данни:

 1. Относно изпълнителя:
 • лично и фамилно име на изпълнителя,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • телефон/e-mail на родителите или изпълнителя за контакт,
 • име/телефон/e-mail на музикалния ръководител;
 1. Относно избраната песен:
  • Наименование на песента;
  • Автори на текста, музиката и аранжимента.

Отличените участниците, присъстващи на официалното връчване на наградите (след прослушване) ще имат възможността да се включат в поетично-музикалната програма на тържеството с техни изпълнения.

Видео-записите на изпълненията могат да бъдат изпращани:

– по електронен път чрез платформи на: YouTube, Wi transfer или др., като линковете към тях бъдат изпращани към електронната поща на Агенцията: aba@aba.government.bg или

–  на ел. адрес на координатора на конкурса по пеене – Иванка Славчева – главен експерт в ДАБЧ – и-мейл:  i.slavcheva@aba.government.bg

–  или на дискове (DVD) на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia – 1000, Bulgaria 

За допълнителна информация:  тел.: 00359 2 935 06 60

Иванка Славчева – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса по пеене