fbpx

Творилница 2 -Литературен клуб Скопје

Во Литературниот клуб оваа година земаа учество ученици од повеќе основни училишта од цела Македонија под раководството на Ксенија Маказлиева Трајчева, писател за деца и одговорен уредник и Сузана Томовска, илустратор за деца и графичен уредник

Тема на овогодинешните работилници беше како се создава едно списание за деца и кои се професиите поврзани со процесот.

Учесниците се запознаа со сите фази на работа во издавачката дејност и со историјата на печатот за деца во Македонија. Менторите им дадоа задача да формират тимови, да направат редакции и да ги поделат улогите спoред дадените насоки на функционирање на една редакција. На крајот од презентацијата беше направена паралела на творештвото познатите македонски писатели Киро Донев и Видое Подгорец со творештвото и ликот на бугарскиот писател Петко Славејков.

Кратка презентација од менторите можете да погледате тука.

А дел од атмосферата на овие неколку дена можете да го доловите на фотографиите подолу.

Готовите проекти беа презентирани пред публиката на настанот во Културен центар Јадро-Скопје.