fbpx

Творилница 2 во Струга

4-ти јули во Детското одморалиште „Солферино“ беше денот, посветен на нашите работилници.

Ликовна работилница со Ване Ѓорговски, Музичка работнилница со Стефана Марковиќ, Литературна работилница со Ксенија Маказлиева-Трајчева и Весела Весе Богдановиќ и спортски игри со Станче Штерјовска и Цветанка Стојановска, наставнички од Куманово.

Иако одличното расположение и забавата помалку можат да се доловат од фотографиите, разгледајте ја галеријата од работилниците, на кои нашите креативни, весели ученици од Куманово.