fbpx

Светлана Садики

Светлана Садики

Преподавателят по български език и литература, същата Светлана, Светла, наставничка или госпожата.

Доколкото може да се проследят хронологично и по важност моменти от нейната биография, трябва да се отбележи, че тя е от бесарабските българи, живеещи в Украйна.

Средното си образование завършва в Одеска област, след което заминава за своята прародина България, град Пловдив. В ПУ „Паисий Хилендарски“ завършва филологически факултет, специалност „Български език и история“ (бакалавърска степен) и след това „Дипломация и международни отношения“ (магистърска степен). Продължава напред и се озовава в Р. Северна Македония (по причина брак).

Светлана Садики е част от училището от 2018 г. Обича да преподава български език и литература, но и да общува със своите ученици преди да установят връзката учител-ученик. За нея от голямо значение е да разбере откъде идват децата, къде учат, т.е. в каква среда, какви са интересите им, нагласите им, нивото на образователна подготовка и капацитет. Винаги се старае да приобщи методите в преподаването си към съответната група ученици/клас.

В часовете и извън тях освен задължителната учебна програма се водят приятни и забавни беседи, съпроводени със съвременни психологични нагласи и потребности на учениците в условията на мултикултурна среда, в която се намират в ежедневието си. За г-жа Светлана е от голямо значение да достигне до сърцата на децата и тези деца да осъзнаят природната необходимост да съхранят автентичното, българското у тях.